Mam prawo jazdy, jakie ubezpieczenie?

Prawo jazdy sie 4, 2019

Jeżeli poczytasz Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to będziesz wiedzieć, czym w ogóle są ubezpieczenia komunikacyjne oraz jasno stwierdzisz wyraźną różnicę między poszczególnymi ich typami. Na pewno w niniejszym tekście podpowiemy świeżo upieczonym zmotoryzowanym, którzy od razu po zdaniu egzaminu państwowego na prawo jazdy, nabyli nowy pojazd mechaniczny stanowiący ich pierwszy wóz.
Ubezpieczeniem obligatoryjnym jest polisa OC, czyli odpowiedzialności cywilnej.

Obejmuje ona rekompensatę szkód przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym nawiążemy współpracę w momencie, gdy z naszej winy dojdzie do wypadku drogowego, stłuczki, kolizji, nieszczęśliwego zdarzenia na drodze. Nie musimy się tłumaczyć, o ile nie jechaliśmy pod wpływem alkoholu czy tez środków odurzających, zawsze możemy liczyć na rekompensatę ze strony ubezpieczyciela, któremu zapłaciliśmy nie małą z reguły kwotę za nasze ubezpieczenie OC.
Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej to punkt obowiązkowy, aby stać się pełnoprawnym kierowcą w Polsce. Nie ma sposobności, aby podczas nawet zupełnie rutynowej kontroli uchylić się od odpowiedzialności związanej z tym, że nie posiadamy ważnego OC. Musimy je mieć zawsze, a jego brak wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami przede wszystkim natury finansowej. Otóż, zacznijmy od tego, że kiedy doprowadzimy do zdarzenia na trasie, to nie mając podpisanej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, wszelkie straty osoby trzeciej, której wyrządziliśmy konkretne szkody są ponoszone z naszego prywatnego domowego budżetu. Ponadto, podczas kontroli drogowej brak OC jest surowo karany bardzo wysokimi kwotami kar finansowych.
Napisane przez:

Przez lukasz