Kategoria: Prawo jazdy

Ograniczenia i wymogi na prawo jazdy

Jeśli już za parę miesięcy wprowadzone zostaną w życie nowe wymogi dla kandydatów na przyszłych kierowców, zapowiada się, że łatwo zyskać uprawnienia na prowadzenie pojazdów mechanicznych z pewnością nie będzie. Powód? Sprawdź w dalszych fragmentach naszego kompendium wiedzy motoryzacyjnej, co takiego planowane jest do zmienienia, wprowadzenia, czy też wyregulowania bądź ograniczenia.
Pierwsza i chyba jedna z ważniejszych wśród nowo planowanych zmian modyfikacja obejmować ma okres próbny. Mowa tu przede wszystkim o nowych kierowcach. Jeżeli ktoś stanie się świeżo upieczonym zmotoryzowanym, a więc pierwszy raz uzyska uprawnienia, w zakresie kategorii B, będzie musiał przejść trwający prawdopodobnie dwa lata okres próbny. Co więcej, warto także mieć na względzie i podkreślić fakt, iż moment konkretnego zdania pozytywnie egzaminu krajowego na prawo jazdy to nie jest czas, kiedy dokument ostatecznie zostanie kierowcy wystawiony, dlatego data wygaśnięcia okresu próbnego będzie jeszcze bardziej wydłużona. Co więcej, wieloletnie prawo jazdy będzie także łączyło się z koniecznością odbycia okresu próbnego.

Podobne ograniczenia a także obowiązek okresu próbnego obowiązywać ma w stosunku do kierowców, którzy niegdyś mieli już prawo do jazdy, ale je stracili i w bieżącym roku postanowią je zdać ponownie. Ponadto warto też przybliżyć o co chodzi ze wspomnianym okresem próbnym. Otóż to objęcie obowiązkiem kierowców, którzy zyskali w 2019 roku po raz pierwszy w życiu uprawnienia do jazdy kategorii B. Mowa tu o samochodach nieprzekraczających całkowitej masy 3,5 tony, z wyłączeniem z tego motocykla oraz autobusu. Do tego, można też ująć w tych kategoriach czterokołowiec lekki i motorower. Czas wprowadzonego okresu próbnego liczony jest zaś od daty, kiedy to zmotoryzowany odbierze oficjalnie swe prawo jazdy w postaci dokumentu.
Napisane przez:

OC w wielkim skrócie

Czym jest popularny skrót OC? Jeśli właśnie przymierzasz się do zdawania egzaminu na prawo jazdy, albo jesteś świeżo upieczonym zmotoryzowanym, który nosi się z zamiarem podjęcia inwestycji w swój pierwszy własny pojazd mechaniczny, zdecydowanie musisz poczytać nasz artykuł.
OC to skrót od powszechnie znanego ubezpieczenia komunikacyjnego jakim jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli polisa, jaką oferuje zmotoryzowanym każde jedno towarzystwo ubezpieczeniowe działające na terenie naszego kraju. Dodatkowo, nie zapominajmy również o tym, iż OC jest polisą obligatoryjną, odgórnie narzuconą i wymaganą w ramach obowiązujących przepisów prawnych w Polsce. Warto wspomnieć, że regulacje prawne wiążą się szczegółowo z artykułem 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jest to wówczas wymagane, gdy stanowimy formalnych właścicieli pojazdów mechanicznych. Jeśli dojdzie bowiem z udziałem nas i naszego wozu do jakichkolwiek zdarzeń drogowych losowych i my zawinimy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej po prostu zapewnia nam maksymalną ochronę na tyle, że ubezpieczyciel rekompensuje straty, które poniósł pokrzywdzony przez nas drugi uczestnik ruchu drogowego. Jeżeli kierowca nie postawi na obowiązkowe wykupienie polisy OC, niestety w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych okoliczności, będzie zmuszony do tego, żeby płacić kwoty naprawy i odszkodowania pokrzywdzonym przez niego zmotoryzowanym z własnej kieszeni. Szkoda, która jest rozumiana w obrębie ustawy dotyczącej OC, obejmuje przede wszystkim nie tylko jazdę pojazdem, ale też wsiadanie i wysiadanie z niego, rozładunek oraz załadunek, a nawet garażowanie.
Napisane przez:

Autocasco – ochrona dodatkowa

Kiedy zyskujesz uprawnienia w postaci prawa do jazdy pojazdami mechanicznymi, zawsze zobowiązany jesteś do tego, by zanim kupisz swój pierwszy wóz, nawiązał współpracę z wybranym przez Ciebie towarzystwem ubezpieczeniowym. Po co? Obligatoryjnie każdy kierowca musi posiadać polisę OC, czyli pakiet odpowiedzialności cywilnej. Z kolei jeśli kierowca jest przezorny, a także rozsądnie i odpowiedzialnie podchodzi do faktu, iż staje się uczestnikiem ruchu drogowego, warto aby zainwestował też w pakiety dodatkowe, jakimi są ubezpieczenia komunikacyjne Autocasco, czyli AC.

Generalnie ciężko jest stwierdzić, co takiego uwzględnia Autocasco, zwłaszcza gdy mowa o świeżo upieczonych zmotoryzowanych bądź kierowcach z bardzo długim stażem funkcjonowania na trasie. AC na pewno jest znakomitą ochroną na wypadek kradzieży, czy też uszkodzenia wozu bądź jego zniszczenia. Wszelkie zasady wiążące się z Autocasco określone zostają w OWU, a więc Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. AC może zapewnić stosowne zabezpieczenie wtedy, kiedy do jakichkolwiek szkód w Twoim aucie dojdzie z Twojego powodu, więc widzisz chyba jak istotne jest aby wyposażyli się w ten rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego młodzi kierowcy, którzy ledwo co zdali egzamin na prawo jazdy. Ponadto Autocasco obowiązuje w przypadku kradzieży, w związku ze stratami poniesionymi przez wybuch, pożar, uszkodzenia przez zwierzęta, czy też osoby trzecie, a także pogodę, czyli zjawiska atmosferyczne takich jak wichury, podtopienia, powodzie, uderzenia piorunów, lawiny, zapadanie się ziemi, gradobicie.
Napisane przez:

Mam prawo jazdy, jakie ubezpieczenie?

Jeżeli poczytasz Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to będziesz wiedzieć, czym w ogóle są ubezpieczenia komunikacyjne oraz jasno stwierdzisz wyraźną różnicę między poszczególnymi ich typami. Na pewno w niniejszym tekście podpowiemy świeżo upieczonym zmotoryzowanym, którzy od razu po zdaniu egzaminu państwowego na prawo jazdy, nabyli nowy pojazd mechaniczny stanowiący ich pierwszy wóz.
Ubezpieczeniem obligatoryjnym jest polisa OC, czyli odpowiedzialności cywilnej.

Obejmuje ona rekompensatę szkód przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym nawiążemy współpracę w momencie, gdy z naszej winy dojdzie do wypadku drogowego, stłuczki, kolizji, nieszczęśliwego zdarzenia na drodze. Nie musimy się tłumaczyć, o ile nie jechaliśmy pod wpływem alkoholu czy tez środków odurzających, zawsze możemy liczyć na rekompensatę ze strony ubezpieczyciela, któremu zapłaciliśmy nie małą z reguły kwotę za nasze ubezpieczenie OC.
Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej to punkt obowiązkowy, aby stać się pełnoprawnym kierowcą w Polsce. Nie ma sposobności, aby podczas nawet zupełnie rutynowej kontroli uchylić się od odpowiedzialności związanej z tym, że nie posiadamy ważnego OC. Musimy je mieć zawsze, a jego brak wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami przede wszystkim natury finansowej. Otóż, zacznijmy od tego, że kiedy doprowadzimy do zdarzenia na trasie, to nie mając podpisanej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, wszelkie straty osoby trzeciej, której wyrządziliśmy konkretne szkody są ponoszone z naszego prywatnego domowego budżetu. Ponadto, podczas kontroli drogowej brak OC jest surowo karany bardzo wysokimi kwotami kar finansowych.
Napisane przez:

Prawo jazdy – możliwe zmiany

W 2019 roku ma być ostrzej niż do tej pory, aby zdać egzamin na prawo jazdy. Czy rzeczywiście planowane i długo zapowiadane już na czerwiec 2018 roku modyfikacje faktycznie będą tak bardzo restrykcyjne? Dowiesz się o tym, czytając niniejszy poradnik.
Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę to fakt, że planowane są dodatkowe limity prędkości. W szczegółach chodzi o to, że młodzi zmotoryzowani muszą przed zakończeniem się ósmego miesiąca okresu próbnego, który łącznie ma trwać dwa lata, ograniczać się w limitach jazdy po ulicy. Nie mogą bowiem jechać więcej niż pięćdziesiąt kilometrów na godzinę, kiedy w grę wchodzić będzie jazda na terenie zabudowanym, a także osiemdziesiąt kilometrów na godzinę przy jeździe poza obszarem zabudowanym i sto kilometrów na godzinę, kiedy mowa o jeździe na autostradzie oraz drodze ekspresowej dwujezdniowej.
Kolejna ważna kwestia, z jaką trzeba się liczyć to zakaz pracowania w zawodzie kierowcy tuż po zdaniu egzaminu na prawo jazdy.

Nie ma tu żadnego, najmniejszego nawet znaczenia fakt, że zdaliśmy test za pierwszym razem, od razu pozytywnie, ze świetnym wynikiem. Istotne ograniczenie względem pracy na stanowisku kierowcy tuż po zyskaniu uprawnień i staniu się świeżo upieczonym zmotoryzowanym obejmować ma wszystkich, przez całe osiem miesięcy od momentu otrzymania prawa jazdy w postaci dokumentu. Jest to ograniczenie, które przekłada się na redukcje szans na zyskanie pracy zarobkowej jako kierowca w prawie jazdy kategorii B, ale ma to być w celach zwiększenia bezpieczeństwa.
Napisane przez: