Kategoria: kierowcy

Nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego

Nowe polisy ubezpieczenia komunikacyjnego

Polisa OC dla kierowców Najnowsze przepisy dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego wprowadzają nowe polisy OC dla kierowców. Teraz każdy kierowca będzie mógł wybrać polisę, która najlepiej odpowiada jego potrzebom. W ofercie pojawią się różne warianty, takie jak polisa OC dla młodych kierowców, polisa OC dla kierowców z dużym stażem oraz polisa OC dla kierowców korzystających z samochodów służbowych.

Ubezpieczenie AC na nowe warunki Wprowadzone zmiany dotyczą również ubezpieczenia AC. Nowe warunki ochrony obejmują szerszy zakres zdarzeń, które mogą być objęte ubezpieczeniem. W przypadku szkody spowodowanej przez złodzieja, wandalizm lub zdarzenie losowe, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na podstawie polisy AC. Dodatkowo, możliwe jest także rozszerzenie ochrony na koszty naprawy samochodu w przypadku kolizji, bez względu na winę kierowcy.